So kon­tak­tie­ren Sie uns.

NOR­GA­TEC Han­dels­ge­sell­schaft mbH | Mees­sen 8 | 22113 Oststeinbek

Daten­schutz­hin­weis

Die Geschäfts­füh­rer

Andreas Küstermann

Andre­as Küstermann

Geschäfts­füh­ren­der Gesellschafter

Tel: +49 (0)40 780 427 0
Tel: +49 (0) 40 780 427 23
E‑Mail: ak@norgatec.de

Reinhard Koops

Rein­hard Koops

Geschäfts­füh­rer

Tel: +49 (0) 40 780 427 23
Mob: +49 (0)172 422 1198
E‑Mail: rk@norgatec.de

Ihre Ver­kaufs-Exper­ten

Andreas Nitt

Andre­as Nitt

Ver­trieb HH & Pro­ku­rist (ppa.)

Karl Pöschmann

Karl Pösch­mann

Schwer­last­stap­ler, Reach­sta­cker & Pro­ku­rist (ppa.)

Frank Pittner

Frank Pitt­ner

Ver­trieb HH — Bre­men & Niedersachsen

Constantin Küstermann

Con­stan­tin Küstermann

Ver­trieb Schleswig-Holstein

Norman Wagner

Nor­man Wagner

Ver­trieb Schleswig-Holstein

Thomas Gonzales

Tho­mas Gonzales

Schwer­last­stap­ler & Con­tai­ner­stap­ler (Export)

Jan Brosch

Jan Brosch

Export Gebraucht­stap­ler

Sabrina Schliepat

Sabri­na Schliepat

Assis­ten­tin Ver­trieb & Geschäftsleitung

Ihre Miet-Exper­ten

JÖRG JANOTT

Ver­mie­tung

Tel: +49 (0)40 780 427 80
Fax: +49 (0)40 780 427 81
Mob: +49 (0)1520 633 0279
E‑Mail: jj@norgatec.de

Jan Brosch

Jan Brosch

Ver­mie­tung Gabelstapler

Ihr Kun­den­ser­vice-Team

ARTUR BONIS­LAW­SKI

Ser­vice­lei­ter

Tel: +49 (0)40 780 427 27
Fax: +49 (0)40 789 959 4
Mob: +49 (0)172 423 0488
E‑Mail: ab@norgatec.de

 

Flo­ri­an Berg

Ser­vice­lei­ter Bre­men & Niedersachsen

Tel: +49 (0)421 460 070
Fax: +49 (0)421 460 071 0
Mob:+49 (0)174 3614 793
E‑Mail: fb@norgatec.de

Tho­mas Rienow

Ser­vice­ver­käu­fer Ham­burg & Schleswig-Holstein

Mob: +49(0)1522 431 55 99
E‑Mail: tr@norgatec.de

 

Patrick Ben­n­sen

Ser­vice­an­nah­me Ham­burg & Schleswig-Holstein

Tel: +49 (0) 40 780 427 29
E‑Mail: pbe@norgatec.de

 

Ihre Ersatz­teil-Exper­ten

LARS KRATZ­MANN

Lager­lei­tung

Tel: +49 (0)40 780 427 26
Fax: +49 (0)40 780 427 30
E‑Mail: lk@norgatec.de

FLO­RI­AN SIEBERT

Beschaf­fung, Lager & Versand

Tel: +49 (0)40 780 427 25
Fax: +49 (0)40 780 427 30
E‑Mail: fs@norgatec.de

Mari­an ullbricht

Beschaf­fung, Lager & Versand

Tel: +49 (0)40 780 427 18
Fax: +49 (0)40 780 427 30
E‑Mail: lager@norgatec.de

Ihre Schu­lungs-Exper­ten

CON­STAN­TIN KÜSTERMANN

Fah­rer­schu­lun­gen

Tel: +49 (0)40 780 427 0
Fax: +49 (0)40 780 427 50
Mob: +49 (0)172 243 5526
E‑Mail: cku@norgatec.de

Jan Brosch

Fah­rer­schu­lun­gen

Tel: +49 (0)40 780 427 80
Mob: +49(0)152 227 443 67
E‑Mail: jbr@norgatec.de

Finanz & Sicherheitsabteilung

Petra Schokolinski

Petra Scho­ko­lin­ski

Auf­trags­ab­rech­nung

Tel: +49 (0)40 780 427 13
Mob: +49 (0)40 780 427 50
E‑Mail: ps@norgatec.de

Christiane Küstermann

Chris­tia­ne Küstermann

Auf­trags­ab­rech­nung

Mob: +49 (0)40 780 427 19
Fax: +49 (0)40 780 427 50
E‑Mail: ck@norgatec.de

Manuela Kretschmar-Schäpe

Manue­la Kretschmar-Schäpe

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner